pop!

Mabilis na namang bumisita ang tag-init.  Wala pang Mayo ay marami-rami nang nangyari.  Pero laging may panahon para maglaro, dapat maglaan ng oras sa paglilibang.  Maiksi ang buhay, lagi itong sinasabi sa atin, at naniniwala akong totoo ito.  Kaya kahit nakakapagpabagal ang marami-raming bagahe, pinipilit kong i-enjoy ang mga maliit na ligayang gaya nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ilagay ang tamang sagot sa equation para makapagkomento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.