Kalyeng Paulit-ulit itong Tag-init

Mukhang hindi ko pa naaalpasan ang patibong na kinahulugan ko nitong mga nakaraang taon.  Tulad ng regularidad ng pagdating nitong mga bugso ng bulak sa unibersidad, sumusuko ang katawan at damdamin sa mga nakasanayan nang kabaliwan.

Ginagamit kong palusot itong bulak na kada isang taon ay pumupupog ng halik sa mainit na mga kalsada.  Kanina, sa klase, sa sobrang lakas ng hangin ay napuwersang paloob itong mga munting piraso ng ulap, dahan-dahang pumapailanlang sa puwang sa gitna ng aming gusali.  Parang cherry blossoms, sabi ng isang estudyante.  Ang hirap hindi maging emo, sabi ng isa pa.  At tama sila, mula sa aming maliit na kahon ng silid-aralan, hindi namin mapigilang magnakaw ng sulyap sa bungkos ng mga puting himulmol na parang nagpapabagal sa usad ng oras.

Pamilyar na ito.  Alam ko na ito.  Marami na akong ikinabit na nasa’t pangarap sa pagpailanlang at pagbagsak nitong mga bulak.  May mga proyektong hanggang  ngayon ay inaabangan, may ilang papunta na doon sa punto ng pagsuko.  Baka masyado na akong nakalutang.  Baka masyado akong sumasandig sa mga pangako ng mahika, ng hiwaga, na ito’y koneksyon ng mga bakas na nagtuturo sa akin sa isang planadong destinasyon.  Baka ako lang ito.  Pamilyar na ako dito.  Kilala ko na ang sarili bilang isang taong tumatalon sa punto ng wakas, nagmamadali, nagpaplano ng mga senaryong malayo pa sa aktuwal na pagluwal.

Tulad nitong kasalukuyang tag-init, tulad nitong mga nakaraang tagbanas, may mga bagahe akong kinikimkim.  Hindi na ito bago.  Ang pag-asa ko’y napapatda ng iba’t ibang detour at roadblock, kahit pa sa mga kalyeng sanay na sanay na akong magparoon at parito.  Sinisisi ko ang sigasig sa mga salita, sa mga binitiwang pangako, sa mga inilatag na katagang palaging hinahanapan ng maraming kahulugan.  Sinisisi ko ang paniniwala sa mga di mapanghawakang nosyon ng hiwaga at kapangyarihan.  Sinisisi ko ang sariling kulit, dahil sa gitna ng lahat ng sakit nitong kalyeng paulit-ulit, sa ngayon, kung hilingin niya na siyang ugat ng aking panulat, palaging dito, palaging sa kanya, palaging narito ako’t nagpapabalik-balik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ilagay ang tamang sagot sa equation para makapagkomento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.