This is where your taxes go

Ang larawan ay galing sa ginawang Department Summit namin noong nakaraang linggo.  Gusto kong magpa-caption contest na pipili ng pinakaokey na caption mula sa mga linya na tulad ng “kung makangiti  akala mo magkakaibigan lahat” o kaya “kung makangiti akala mo gusto kaming i-renew noong hindi pa kami tenured at makapangyarihan,” pero malaki na kasi ako–tenured na at makapangyarihan–kaya picture na lang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ilagay ang tamang sagot sa equation para makapagkomento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.