Ang Mundong Ito*

Mukhang ang lahat ay hindi lang nagkaintindihan.
Ang isang ensayo ay itinuring na seryoso.
Ang mga ilog ay babalik sa kanilang mga pinagmulan.
Ang hangin ay hihinto sa kanyang pagpapasikut-sikot.
Ang mga punong pabukadkad ay babalik na lamang sa kanyang mga ugat.
Hahabulin ng mga hukluban ang isang bola, mapapasulyap sa salamin—
Sila’y musmos nang muli.
Magigising ang mga yumao, takang-taka.
Hanggang ang lahat ng nangyari ay hindi na nangyari.
Anong ginhawa!  Huminga nang maluwag, tayong ibayong nagdurusa.

*Salin ng “This World” ni Csezlaw Milosz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ilagay ang tamang sagot sa equation para makapagkomento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.