Uncategorized

Zero

  Iba-iba ang tingin sa talim ng gera. Mula sa lupa, isang dragon, kay taas ng lundag at liyab; sa pagbagsak, tipak- tipak [...]