Malikhaing Pagsulat 198 – Ako ang _______________ ng Panitikang Pilipino

Nagtuturo ako ng Malikhaing Pagsulat 198, ang mini-thesis course ng aming mga estudyante sa Sertipiko ng Malikhaing Pagsulat sa Filipino.  Para sa semestreng ito, gusto kong maging sensitibo ang klase...
Published on: Feb 06 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment