Archive for the ‘features’ category:

Pan Pil 17: Wika at Uri

  Magandang araw!  Narito ang ilan sa mga video kaugnay ng pagsasalita/ wika na kaakibat ng isang partikular na grupo sa isang lipunan.  Pinapansin dito ang mga salitang ginagamit ng atleta, “susyal”...
Published on: Aug 15 2013
By: vbgonzales
Leave a Comment
Audience Agency at ang Literary Transmedia Game: mga Mungkahing Pagbasa sa Battalia Royale 3 (Unang Bahagi)

Audience Agency at ang Literary Transmedia Game: mga Mungkahing Pagbasa sa Battalia Royale 3 (Unang Bahagi)

Panimula Layunin ng artikulong ito ang magpakilala ng ilang mga importanteng konseptong may kaugnayan sa pagtatanghal, pagkukuwento, at paglalaro.  Ang mga konseptong ipakikilala na maaaring ilapat sa...
Published on: Oct 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment