Archive for the ‘MPs 10’ category:

MPs 10: Pag-aalay ng Tula

Patapos na ang semestre, at ang isa sa mga huling proyekto ng aking klase sa Malikhaing Pagsulat 10 ay ang pag-aalay ng tula sa kanilang kaklase.  Ipapadala nila sa akin ang mga tula nila, at ipo-post...
Published on: Mar 19 2014
By: vbgonzales
Leave a Comment

MPs 10: Erasures

Nagsimula na kami sa aming klase sa Malikhaing Pagsulat 10: ang Hiwaga at Hikayat ng Panulat sa Filipino.  Bilang panimulang gawain, ipinakilala ang writing activity na erasures, isang gawaing pasulat...
Published on: Nov 26 2013
By: vbgonzales
Leave a Comment