Archive for the ‘general’ category:

Pop Culture Cycles

Magli-link ng dalawang AMERICAN IDOL VIDEOS: ang una’y mula sa Season Four, finale duet nina Carrie Underwood at Bo Bice; ang kasunod ay sa Season Eleven–current season–finale duet naman...
Published on: May 26 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Jessica Sanchez Fan

Magli-link lang ako ng video na magagamit namin sa susunod na klase sa Panitikan at Kulturang Popular:
Published on: May 19 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Mining Episode sa DZUP Kalampagan sa Lunes

Magkakaroon ng episode tungkol sa isyung pagmimina sa Pilipinas ang aming college radio show, ang KALampagan sa Lunes.  Bahagi ng script namin ang pagkukuwento tungkol sa commercial ng Philex para sa...
Published on: Mar 18 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment
Dulaang UP’s Rizal X

Dulaang UP’s Rizal X

Isa sa mga proyektong nasalihan ko nitong nakaraang semestre ay ang Rizal X ng Dulaang UP.  Naging contributing writer ako, at naging isa ito sa mga dulang pinanood ng ilan sa aking mga klase bilang...
Published on: Nov 13 2011
By: vbgonzales
1 Comment

Hello acad world!

Sana’y masaya kayo sa oras na binabasa ninyo ito.  Ito ang opisyal na acad blog ni Prop. Vlad Gonzales.  Marami pang inaayos, pero pipiliting maging fully operational ito ASAP para maging mas malinis...
Published on: Nov 13 2011
By: vbgonzales
2 Comments