Archive for the ‘pan pil 17’ category:

Huling Pagsusulit sa Pan Pil 17 (Unang Semestre, 2013-2014)

1. Ibahagi ang iba’t ibang makapanitikang pagbasa sa kultural na tekstong ito (hal: may mga bahagi ba ito na parang tula o kuwento?  Ano ang mga ideolohikal na tindig nito?  Anong klaseng pananaw...
Published on: Sep 19 2013
By: vbgonzales
Leave a Comment

Pan Pil 17: Wika at Uri

  Magandang araw!  Narito ang ilan sa mga video kaugnay ng pagsasalita/ wika na kaakibat ng isang partikular na grupo sa isang lipunan.  Pinapansin dito ang mga salitang ginagamit ng atleta, “susyal”...
Published on: Aug 15 2013
By: vbgonzales
Leave a Comment
Audience Agency at ang Literary Transmedia Game: mga Mungkahing Pagbasa sa Battalia Royale 3 (Unang Bahagi)

Audience Agency at ang Literary Transmedia Game: mga Mungkahing Pagbasa sa Battalia Royale 3 (Unang Bahagi)

Panimula Layunin ng artikulong ito ang magpakilala ng ilang mga importanteng konseptong may kaugnayan sa pagtatanghal, pagkukuwento, at paglalaro.  Ang mga konseptong ipakikilala na maaaring ilapat sa...
Published on: Oct 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Pop Culture Cycles

Magli-link ng dalawang AMERICAN IDOL VIDEOS: ang una’y mula sa Season Four, finale duet nina Carrie Underwood at Bo Bice; ang kasunod ay sa Season Eleven–current season–finale duet naman...
Published on: May 26 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Jessica Sanchez Fan

Magli-link lang ako ng video na magagamit namin sa susunod na klase sa Panitikan at Kulturang Popular:
Published on: May 19 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Panitikan ng Pilipinas 17: Videogames + Lit

Ili-link ko lang ang Prezi file na ginamit ko sa pagtalakay ng videogames bilang kultural na teksto na pwedeng lapatan ng makapanitikang/pampanitikang lapit sa pagsusuri.  Kasama rin dito ang pagsasakonteksto...
Published on: Apr 04 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Mining Episode sa DZUP Kalampagan sa Lunes

Magkakaroon ng episode tungkol sa isyung pagmimina sa Pilipinas ang aming college radio show, ang KALampagan sa Lunes.  Bahagi ng script namin ang pagkukuwento tungkol sa commercial ng Philex para sa...
Published on: Mar 18 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Pag-aalay ng Malikhaing Akda (Thursday Class)

Bilang bahagi ng kanilang Context-Intertext Activity, ang mga grupo sa klaseng Pan Pil 17 ay naghanap ng kani-kanilang kliyente.  Bawat kliyente ay may isang taong aalayan ng malikhaing akda, at ang mga...
Published on: Mar 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Pag-aalay ng Malikhaing Akda (Tuesday Class)

Bilang bahagi ng kanilang Context-Intertext Activity, ang mga grupo sa klaseng Pan Pil 17 ay naghanap ng kani-kanilang kliyente.  Bawat kliyente ay may isang taong aalayan ng malikhaing akda, at ang mga...
Published on: Mar 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Panitikan ng Pilipinas 17: Simulasyon, Gaps, Atbp.

May isang gabi nitong umpisa ng Pebrero, habang nakikinig ako ng palabas sa radyo ni Sam YG, naabutan ko ang isang nanay na nagkukuwento tungkol sa kanyang anak.  Maganda raw ang boses ng nanay para sa...
Published on: Feb 12 2012
By: vbgonzales
1 Comment