Archive for November, 2011:

Virtual F.L.A.M.E.S

Kung natatandaan ninyo ang lumang larong pambata (pang-teenager) ay matutuwa kayo dito.  Gumawa ang klase namin sa Malikhaing Pagsulat 110 ng virtual F.L.A.M.E.S. game.  I-unzip lang ang file, ipasok...
Published on: Nov 13 2011
By: vbgonzales
Leave a Comment
Dulaang UP’s Rizal X

Dulaang UP’s Rizal X

Isa sa mga proyektong nasalihan ko nitong nakaraang semestre ay ang Rizal X ng Dulaang UP.  Naging contributing writer ako, at naging isa ito sa mga dulang pinanood ng ilan sa aking mga klase bilang...
Published on: Nov 13 2011
By: vbgonzales
1 Comment

Hello acad world!

Sana’y masaya kayo sa oras na binabasa ninyo ito.  Ito ang opisyal na acad blog ni Prop. Vlad Gonzales.  Marami pang inaayos, pero pipiliting maging fully operational ito ASAP para maging mas malinis...
Published on: Nov 13 2011
By: vbgonzales
2 Comments