Jologs-inator/ Jejemon translator

Naikuwento ng estudyanteng si Jared Guissmo na naka-develop siya dati ng tagasalin.  Isinasalin ang normal na pahayag sa anyong magmumukhang Jologs/Jejemon.  Narito ang link para sa Jologs-inator ni...
Published on: Dec 06 2011
By: vbgonzales
Leave a Comment