Archive for February, 2012:

Panitikan ng Pilipinas 17: Simulasyon, Gaps, Atbp.

May isang gabi nitong umpisa ng Pebrero, habang nakikinig ako ng palabas sa radyo ni Sam YG, naabutan ko ang isang nanay na nagkukuwento tungkol sa kanyang anak.  Maganda raw ang boses ng nanay para sa...
Published on: Feb 12 2012
By: vbgonzales
1 Comment

Malikhaing Pagsulat 198 – Ako ang _______________ ng Panitikang Pilipino

Nagtuturo ako ng Malikhaing Pagsulat 198, ang mini-thesis course ng aming mga estudyante sa Sertipiko ng Malikhaing Pagsulat sa Filipino.  Para sa semestreng ito, gusto kong maging sensitibo ang klase...
Published on: Feb 06 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment