Archive for March, 2012:

MPs 110: Madam Wicca

Habang nagche-check ng mga proyekto, nais kong ibahagi ang isang trabaho mula sa mga estudyante sa Malikhaing Pagsulat 110.  Sa workshop class na ito, sinubuka ng klase ang pagsusulat sa linya ng fan...
Published on: Mar 31 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Mining Episode sa DZUP Kalampagan sa Lunes

Magkakaroon ng episode tungkol sa isyung pagmimina sa Pilipinas ang aming college radio show, ang KALampagan sa Lunes.  Bahagi ng script namin ang pagkukuwento tungkol sa commercial ng Philex para sa...
Published on: Mar 18 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Pag-aalay ng Malikhaing Akda (Thursday Class)

Bilang bahagi ng kanilang Context-Intertext Activity, ang mga grupo sa klaseng Pan Pil 17 ay naghanap ng kani-kanilang kliyente.  Bawat kliyente ay may isang taong aalayan ng malikhaing akda, at ang mga...
Published on: Mar 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Pag-aalay ng Malikhaing Akda (Tuesday Class)

Bilang bahagi ng kanilang Context-Intertext Activity, ang mga grupo sa klaseng Pan Pil 17 ay naghanap ng kani-kanilang kliyente.  Bawat kliyente ay may isang taong aalayan ng malikhaing akda, at ang mga...
Published on: Mar 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment