Panitikan ng Pilipinas 17: Videogames + Lit

Ili-link ko lang ang Prezi file na ginamit ko sa pagtalakay ng videogames bilang kultural na teksto na pwedeng lapatan ng makapanitikang/pampanitikang lapit sa pagsusuri.  Kasama rin dito ang pagsasakonteksto...
Published on: Apr 04 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment