Archive for May, 2012:

Pop Culture Cycles

Magli-link ng dalawang AMERICAN IDOL VIDEOS: ang una’y mula sa Season Four, finale duet nina Carrie Underwood at Bo Bice; ang kasunod ay sa Season Eleven–current season–finale duet naman...
Published on: May 26 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Jessica Sanchez Fan

Magli-link lang ako ng video na magagamit namin sa susunod na klase sa Panitikan at Kulturang Popular:
Published on: May 19 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment