Audience Agency at ang Literary Transmedia Game: mga Mungkahing Pagbasa sa Battalia Royale 3 (Unang Bahagi)

Audience Agency at ang Literary Transmedia Game: mga Mungkahing Pagbasa sa Battalia Royale 3 (Unang Bahagi)

Panimula Layunin ng artikulong ito ang magpakilala ng ilang mga importanteng konseptong may kaugnayan sa pagtatanghal, pagkukuwento, at paglalaro.  Ang mga konseptong ipakikilala na maaaring ilapat sa...
Published on: Oct 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment