Pan Pil 17: Wika at Uri

  Magandang araw!  Narito ang ilan sa mga video kaugnay ng pagsasalita/ wika na kaakibat ng isang partikular na grupo sa isang lipunan.  Pinapansin dito ang mga salitang ginagamit ng atleta, “susyal”...
Published on: Aug 15 2013
By: vbgonzales
Leave a Comment