Huling Pagsusulit sa Pan Pil 17 (Unang Semestre, 2013-2014)

1. Ibahagi ang iba’t ibang makapanitikang pagbasa sa kultural na tekstong ito (hal: may mga bahagi ba ito na parang tula o kuwento?  Ano ang mga ideolohikal na tindig nito?  Anong klaseng pananaw...
Published on: Sep 19 2013
By: vbgonzales
Leave a Comment