MPs 10: Erasures

Nagsimula na kami sa aming klase sa Malikhaing Pagsulat 10: ang Hiwaga at Hikayat ng Panulat sa Filipino.  Bilang panimulang gawain, ipinakilala ang writing activity na erasures, isang gawaing pasulat...
Published on: Nov 26 2013
By: vbgonzales
Leave a Comment