MPs 10: Pag-aalay ng Tula

Patapos na ang semestre, at ang isa sa mga huling proyekto ng aking klase sa Malikhaing Pagsulat 10 ay ang pag-aalay ng tula sa kanilang kaklase.  Ipapadala nila sa akin ang mga tula nila, at ipo-post...
Published on: Mar 19 2014
By: vbgonzales
Leave a Comment