Pop Culture Cycles

Published on: May 26 2012 by vbgonzales

Magli-link ng dalawang AMERICAN IDOL VIDEOS: ang una’y mula sa Season Four, finale duet nina Carrie Underwood at Bo Bice; ang kasunod ay sa Season Eleven–current season–finale duet naman ni Jessica Sanchez at Phillip Phillips.

Filed under: general, pan pil 17

Leave a Reply

*

*


seven + 6 =