Dulaang UP’s Rizal X

Published on: Nov 13 2011 by vbgonzales

Isa sa mga proyektong nasalihan ko nitong nakaraang semestre ay ang Rizal X ng Dulaang UP.  Naging contributing writer ako, at naging isa ito sa mga dulang pinanood ng ilan sa aking mga klase bilang materyal sa repleksyong papel.  Naging pagkakataon din ito para sa additional points–maaaring pumili ang ilang mga estudyante ng isang kanta mula sa dula, at ang kantang mapili ay itatanghal sa klase.  Narito ang isang recording ng pre-performance-performance nila:

 

Ang dula ay kolaborasyon ng maraming mga artista, isa rito ay ang filmmaker na si Joaquin Valdez.  Masuwerte’t nasa Youtube din ang pelikulang iniambag niya para sa dula:

 

Narito ang ilang mga larawan mula sa Preview ng dula:

ACT 1

ACT 2

Filed under: general, PI 100

One Comment to “Dulaang UP’s Rizal X”

  1. Chic San Agustin says:

    Love the cover :) At naging music at voice class naman ang klase mo Sir! Haha. Gawa ka naman ng version mo Sir please? :)

Leave a Reply

*

*


6 − three =