Panitikan ng Pilipinas 17: Videogames + Lit

Ili-link ko lang ang Prezi file na ginamit ko sa pagtalakay ng videogames bilang kultural na teksto na pwedeng lapatan ng makapanitikang/pampanitikang lapit sa pagsusuri.  Kasama rin dito ang pagsasakonteksto...
Published on: Apr 04 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

MPs 110: Madam Wicca

Habang nagche-check ng mga proyekto, nais kong ibahagi ang isang trabaho mula sa mga estudyante sa Malikhaing Pagsulat 110.  Sa workshop class na ito, sinubuka ng klase ang pagsusulat sa linya ng fan...
Published on: Mar 31 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Mining Episode sa DZUP Kalampagan sa Lunes

Magkakaroon ng episode tungkol sa isyung pagmimina sa Pilipinas ang aming college radio show, ang KALampagan sa Lunes.  Bahagi ng script namin ang pagkukuwento tungkol sa commercial ng Philex para sa...
Published on: Mar 18 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Pag-aalay ng Malikhaing Akda (Thursday Class)

Bilang bahagi ng kanilang Context-Intertext Activity, ang mga grupo sa klaseng Pan Pil 17 ay naghanap ng kani-kanilang kliyente.  Bawat kliyente ay may isang taong aalayan ng malikhaing akda, at ang mga...
Published on: Mar 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Pag-aalay ng Malikhaing Akda (Tuesday Class)

Bilang bahagi ng kanilang Context-Intertext Activity, ang mga grupo sa klaseng Pan Pil 17 ay naghanap ng kani-kanilang kliyente.  Bawat kliyente ay may isang taong aalayan ng malikhaing akda, at ang mga...
Published on: Mar 07 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Panitikan ng Pilipinas 17: Simulasyon, Gaps, Atbp.

May isang gabi nitong umpisa ng Pebrero, habang nakikinig ako ng palabas sa radyo ni Sam YG, naabutan ko ang isang nanay na nagkukuwento tungkol sa kanyang anak.  Maganda raw ang boses ng nanay para sa...
Published on: Feb 12 2012
By: vbgonzales
1 Comment

Malikhaing Pagsulat 198 – Ako ang _______________ ng Panitikang Pilipino

Nagtuturo ako ng Malikhaing Pagsulat 198, ang mini-thesis course ng aming mga estudyante sa Sertipiko ng Malikhaing Pagsulat sa Filipino.  Para sa semestreng ito, gusto kong maging sensitibo ang klase...
Published on: Feb 06 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

MPs 110: Song Fiction Material

Para sa susunod na klase, may ilang mga estudyante sa Malikhaing Pagsulat 110 na nakatakdang magsulat ng kuwentong base sa/ sumusunod sa kuwento ng/ may mga tauhang hinugot sa isang popular na awit. Maaaring...
Published on: Jan 19 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Sample Print Ads

Sinubukan ng mga estudyante sa Panitikan ng Pilipinas 17 na umimbento ng sariling print ad.  Tinangka nilang maglatag ng mga imahen o ekspektasyon na karaniwang makikita sa mga popular na print ad, mga...
Published on: Jan 02 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Mga Bagong Dance Craze

Koleksyon ng mga pausong sayaw na ihinanda ng klase sa Panitikan ng Pilipinas 17.  
Published on: Jan 02 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment