etc

Talon*

February 29, 2008.  Katulad ng dati.  Birthday ng Nanay.  Si MC at ang fourth floor ng AS na pinasara dahil sa mga nagpapakamatay.  Hindi pala babae si MC.   Wala nang classcard dahil online na ang grading (mas masarap pa rin daw ang pakiramdam ng nahahawakan ang classcard).  Nagmahal na ang tuition sa UP, mula 300 ay naging 1000 hanggang 1500 pesos (baka mas maraming fourth floor daw ang dapat harangan at maraming mapapatalon sa kamahalan, sabi niya).  May mga estudyanteng dinukot ng militar, halos dalawang taon na silang nawawala (umiiling-iling siya noong sinasabing sana may makanap sa kanila).  Nagkaroon kami ng 20000 pesos na bonus dahil sa sentenaryo ng UP (pareho kaming hindi magaling sa Math pero sa kuwenta namin ay kulang pa iyon sa 15 units kung 1500 pesos ang tuition).  Ang pamasahe sa Ikot, limang piso na (sabagay, sabi niya, marami na namang de-kotse). [...]

Understanding the Reference: Ang Ating mga Pag-uugat, Pag-uugnay, at Pananalig sa Komunidad ng Pagtuturo at Pagsusulat

Sa mga aralin sa pagtatawid ng kaalaman mula sa iba’t ibang anyong pampanitikan, humugot tayo sa iba’t iba nating mga “what if.” What if ang totoo para sa akin ay hindi totoo sa iba. What if itinatanghal ng ating mga ehersisyo sa online na dula, kasabay ng ating kanya-kanyang mga pagka-logout at diskoneksyon, ang kakapusan at limitasyon ng ating access sa mga batayang serbisyo gaya ng kuryente at Internet. [...]