kuwentuhan

pop!

Mabilis na namang bumisita ang tag-init.  Wala pang Mayo ay marami-rami nang nangyari.  Pero laging may panahon para maglaro, dapat maglaan ng oras [...]

Panata

Habang napapalapit ang tag-init ay lalong hume-hectic ang buhay.  Tulad ng nakaraang araw, na pagkarami-raming inasikaso.  Pero ito ay araw ng mga pangako. [...]