mula sa lumang blogs

Senti Walk 2024

Naglalakad ako nang may panalanging sana’y napaninindigan ko ang pagiging mabuti. Kahit sa mga saglit na nagdududa ako sa sariling kabutihan. Ayokong pangunahan ang husga ng iba, gaya ng ayokong mabaliw sa pag-aabang sa kung ano ang sasabihin/ihahatol ng iba tungkol sa mga muwestra ng sariling kabutihan. [...]

The Mark Anthony/ Claudine/ Ang TV UP Dream

Ang joke–Ang TV. Sa TV, akala mo’y singlaki ng Sunken Garden ang Track Oval. Sa TV, lahat ng anak ng mangingisda ay may kamag-anak sa Maynila na may mansyon. Sa TV, lahat ng estudyante ay may Nanay at Tatay na kapag nagsabing “tayo” ay agad na babangon ang sinasabihan mula sa pagkakadapa. Sa TV, lahat ng taga-UP ay kamukha ni Claudine Barreto at ni Mark Anthony Fernandez. Sa TV, track-and-field game at hindi basketball ang kino-cover sa UAAP. [...]