Death by DanceDanceRevo!

The screens of the broken television sets in the electronics shop began to flicker. Every midnight for the past five months I’d waited for this scene: several seconds of electrical humming, followed by a powerful flood of light—yellow, red, blue green—a pulsating energy, then the whistling of wind accompanying a silky female voice singing, the cue for the appearance of a giant eye in each of the broken TV screens. Giant, all-seeing cathode eyes. [...]

Mula sa Librong Hindi na (Yata) Mailalabas

Siguro’y kasingsimple lang nito ang pangarap mo dati: makakuha ng “star” mula sa pagdrowing ng straight lines at curved lines, o sa pagsulat ng mga ABC at 123 noong Kinder o Grade 1; manalo sa palabunutan ng mga goldfish sa tabi ng eskuwela habang ngumangata ng dalawang pisong singkamas o manggang hilaw; umuwi sa bahay at isaksak ang cartridge ng Megaman 3 sa Family Computer (hihipan-hipan muna ang ilalim bago isaksak, alis-alikabok), at ipasok ang password na inaral nang ilang linggo para makapunta agad sa stage ng big boss na si Dr. Wily—Blue sa A1, B2, A3, B5, D3, D4, Red sa E1 at F4; [...]