Author
vlad

Panata

Habang napapalapit ang tag-init ay lalong hume-hectic ang buhay.  Tulad ng nakaraang araw, na pagkarami-raming inasikaso.  Pero ito ay araw ng mga pangako. [...]