Ang Aso at ang Sisidlan

“—Aking tutang kay rikit, mahal kong achuchuchu, lumapit ka’t singhutin itong kahali-halinang pabango, na binili sa pinakamarangyang tindahan sa buong bayan.”

At ang asong kumakawag ang buntot, na sa tantiya ko’y katumbas ng ngiti at halakhak para sa mga hamak na nilalang, ay lumapit, mausisa, idinuldol ang mamasa-masang ilong sa nakabukas na sisidlan; pagkatapos, sa biglaan nitong pag-atras na parang nasindak, ay nagkakahol sa akin, isang malinaw na paninisi.

“Ay, kasuklam-suklam na aso, kung ang inalok sa iyo’y sangtumpok na tae, nilanghap mo na ang alingasaw nito nang buong ligaya’t nilamon mo na rin ito malamang.  Kaya ikaw, nilalang na di karapat-dapat makatuwang nitong aking malungkot na buhay, ay kawangis ng madla, silang hindi dapat alukin ng mga maseselang pabangong iirita sa kanila, kundi mga basurang buong-ingat na kinilatis.

 

 salin ng DOG AND FLASK ni baudelaire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ilagay ang tamang sagot sa equation para makapagkomento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.