Is This…

Galing sa https://knowyourmeme.com/news/heres-to-loss-the-internets-greatest-meme

Nag-uumpisa ang lahat sa isa. Mag-isa siyang papasok, hahangos sa pinto ng ospital (dapat talagang humangos kapag sa Emergency Room papasok). Tatayo ang isa sa tapat ng isang nakatoka sa receiving area, upang ituro ang isa papunta sa isa pa. Nakatayong mag-uusap ang dalawa, ang isang humangos at ang isang nagpapaliwanag (doktor, madalas). Sa huli’y nakatayo ang isa sa tapat ng isa pang nakahiga, ang isang nagmamasid sa isang hindi makausap (pagkat naiiyak, posibleng dahil sa nawalang anak). Mabilis ang paglalakbay mula sa isa na naging dalawa na naging dalawa na naging dalawa pero parang tig-isa. May hindi sinasabi, pero may ipinapahiwatig na nawala. Dahil paano nga ba magiging mag-isa ang dalawang magkasama naman sa iisang silid?

Ang padron ang mahalaga. Sa pinakamadali, hahanapin lang naman ang mga linya, ang mga hindi nakikitang pisi. Isang guhit na patayo, siya ang simbolo ng pagiging mag-isa. Susundan ng dalawang guhit, patayong muli at hindi pantay, para maipakita ang pagkakaiba sa antas ng mga pinagmulang buhay (pareho tayong nag-iisa, pero hindi magkatulad ang ating pag-iisa). Sa pangatlo, dalawang guhit na nakatayo, pantay ngunit may pagtatalo (may ipinapaliwanag kasi, nagpapaliwanagan, dinadala ang usapan patungo sa isa pang naghihintay). Sa huli, mapupunta ang padron sa dalawang guhit na hindi na magkaayon ng direksyon, isang nakatayo, malayo, ang isang nakahiga’t hinahanap ang nawala/nawawala. Serye ng tatlong linya. Tatlong “I,” kung iisipin, ang mga “Ako” at “Ako” na nagsanib–parang mga palad na nananalangin. Sa huli, ang dalawang guhit ay maghuhugis titik “L,” ang dalawang “Akong” hindi na magkasundo sa kanilang dapat iako. “Ito na ba iyon…,” itatanong ng dalawang hindi na magkaayon, “…ang pagkawala at kawalang hindi natin mapangalanan? Libog, ligalig, lungkot, lunggati, lihim, ligaya, liglig na pag-ibig. Tinimping hikbi na lamang ang tugon, ang natatanging imik.

Ang kwento ng “loss” meme ay nasa https://knowyourmeme.com/news/heres-to-loss-the-internets-greatest-meme

May mga sample ng baryasyon nito sa https://loss-dot-jpg.tumblr.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ilagay ang tamang sagot sa equation para makapagkomento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.