sulat

Isang Hapon Bago Mag-Lunes

Nag-iba nang bahagya ang timpla ng tinig niya noong nasabi kong baka hindi ako makadalaw sa susunod na linggo, pero agad namang bumalik ang sigla noong ikunukuwento na niya ang pabaong adobong manok, mga damit na naplantsa noong nakaraang gabi, hopiang may palamang pastillas. Matulog daw ako nang maaga, sabi ni Mama, para hindi ako mapuyat. [...]

Sarado ang Simbahan Noong Pasko ng Pagkabuhay

Bakit hindi ninyo sinigurado? Saan na tayo pupunta? Kanino tayo magtatanong, wala namang ibang taong makokonsulta? Saan pa ba may misa? Mula sa magkahalong puyat, gutom (wala pang nakakapag-agahan), at panghihinayang (sa oras, sa nawalang tulog, sa planong hindi nagawa), ang simpleng target na magsimba, magpasalamat at maging masaya ay naging paligsahan sa kung sino ang mas matalas ang memorya, kung sino ang mas tama, o kung sino ang mas marapat na maasar. [...]

Understanding the Reference: Ang Ating mga Pag-uugat, Pag-uugnay, at Pananalig sa Komunidad ng Pagtuturo at Pagsusulat

Sa mga aralin sa pagtatawid ng kaalaman mula sa iba’t ibang anyong pampanitikan, humugot tayo sa iba’t iba nating mga “what if.” What if ang totoo para sa akin ay hindi totoo sa iba. What if itinatanghal ng ating mga ehersisyo sa online na dula, kasabay ng ating kanya-kanyang mga pagka-logout at diskoneksyon, ang kakapusan at limitasyon ng ating access sa mga batayang serbisyo gaya ng kuryente at Internet. [...]