Luray na nakahimlay sa sahig ang pag-ibig

Natutuwa ako sa pagsasalin na ginagawa ng isang kaibigan, kaya nanghingi ako sa kanya ng tulang pwede ko ring isalin sa Filipino (nagkataong medyo pareho kami kasi ng hilig, parehong mahilig magsulat at magsalin ng gawa ng iba).  Nasa baba ang salin ng tulang ibinigay niya.

 

***

Luray na nakahimlay sa sahig ang pag-ibig

O itong relong dati’y nakalingkis sa pulso,
ngayon ay pira-pirasong bubog na marami
at matalas tulad ng liyab sa kandila,
ang bakal nitong likod, may kintab pa rin,
ang tanging nakaligtas na sisidlan
ng nadurog na kanlungan.

Mga munting enggranahe’y nagkalat,
umalpas, tulad ng pustisong
hinulma ng mga mabusising daliri
at kagyat na iniwan,
tinabig mula sa mesa.

Ang pulseras na gawa sa balat ay mga dilang
nakalibing sa ilalim ng magkaibang kama, di kailan man
masasamid sa kiskis ng balahibo,
nag-iipon ng alikabok, ng pagkadarang,
wala nang kakayahang namnamin
ang pambubugbog ng liwanag.

Itong mga numero’y naninindak,
pumapalibot sa ‘king talampakan, silang mga langgam,
mga katawang bali-baliko, mga antenang
balu-baluktot, nangangadyot, kumakagat ng mga munting tanong.

Di ko mahagilap ang mga galamay,
ang braso para sa minuto, para sa oras, sa sandaling
ipininid ang pinto, ang mga kamay na humila at kumandado.
May umiiikot-ikot sa aking sikmura, ngumangasab,
isang matinik na nilalang, aking baga ang pakay.

Naririnig mo ito.
Ang aking puso’y tumitikatik.

 

***

Pahabol: wala akong relong gawa sa bakal, hence my pa-cool Lego Watch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ilagay ang tamang sagot sa equation para makapagkomento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.