Sintang Dalisay

Masuwerte’t nakaabot ako sa muling pagtatanghal ng Sintang Dalisay, retelling ng Romeo and Juliet.  Sina Rashiddin at Jamila ang bida sa bersyong ito ng kuwento, ibang lahi at lugar pero pamilyar ang tunggalian–pag-ibig ng dalawang taong hinahadlangan ng maraming komplikadong puwersa.

Maraming puwedeng sabihin pero marami rin ang nasabi na.  Siguro’y isa na lang ang ihihirit–na may kurot sa dibdib ang makaranas ng pagkarami-raming kumplikasyon para sa pagsintang bihi-bihirang dumating.  Na may sakit ang mapanood sina Rashiddin at Jamila, silang may pagtatanging ubod ng linis, para lang mabahiran ng kani-kanilang kasaysayang pampamilya, ng kanilang mga bagahe ng dangal at pagkilala, ng maraming luha at dugo.

At, oo nga pala, dito ko napanood ang isa sa mga pinakanakakalibog na sex scene na napanood ko sa isang palabas na pang-entablado.

Narito ang ilang larawan ng pagsinta nina Jamila at Rashiddin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ilagay ang tamang sagot sa equation para makapagkomento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.